Aksaray Üniversitesi
Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi
Başvuru Takvimi


Başvuru - Toplantı Takvimi

Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi MADDE 14 - (1) de belirtildiği şekilde,
Usulüne uygun olarak yapıldığı saptanan başvurular, incelenmek üzere Etik Kurul Başkanı tarafından belirlenen raportör(ler)e sekreterya tarafından iletilir. Raportör(ler) başvuru ile ilgili inceleme sonucunu 20 gün içerisinde Etik Kurul sekreteryasına bildirir. Raportörün görüşünü hazırlamasını takiben, ilk Etik Kurul toplantısında başvuru gündeme alınarak değerlendirilir.