Aksaray Üniversitesi
Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi
Etik Kurulu

Dr.Öğr. Üyesi Caner ÖZTÜRK (Başkan, Veteriner Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN (Başkan Vekili, Eskil MYO)

Prof.Dr. Hüseyin POLAT (Üye, Fen Edebiyat Fakültesi)

Doç.Dr. Mustafa ÖZ (Üye, Veteriner Fakültesi)

Doç.Dr. Sinan İNCİ (Üye, Tıp Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi Neslihan TEKİN KARACAER (Üye, Fen Edebiyat Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi Erdem ARSLAN (Üye, Tıp Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi Gökçenur SANİOĞLU GÖLEN (Üye, Veteriner Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi Filiz TAŞPINAR (Üye, Tıp Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi Can ATEŞ (Üye, Tıp Fakültesi)

Erkan ÖZKAN (Üye,Veteriner Hekim)

Selçuk Kürşat CAN (STK Üyesi)

Mehmet Ali Durmuş (T.C. Vatandaşı Üye)