Aksaray Üniversitesi
Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi
Misyon & Vizyon

Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi araştırmacıların laboratuvar hayvanları fare (Mus musculus), sıçan (Rattus norvegicus), kobay (Cavia pocellus), tavşan (Oryctolagus curriculus) ve tatlı su balıkları (zebra balığı (Danio rerio), gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), sazan balığı (Cyprinus carpio), japon balığı (Carassius auratus), kahverengi alabalık (Salmo trutta), sudak balığı (Sander lucioperca), mavi tilapiya balığı (Oreochromis aureus), nil tilapiya balığı (Oreochromis niloticus), tatlı su çipurası (Tilapia zillii), avrupa beyaz balığı (Coregonus lavaretus), yayın balığı (Silurus glanis), tatlısu Levreği (Perca fluviatilis), turna balığı (Esox lucius), doktor Balığı (Garra rufa), tatlısu kefali (Leuciscus cephalus), kadife balığı (Tinca tinca), şabut balığı (Barbus grypus), karabalık (Clarias gariepinus), tatlı su gümüş balığı (Alburnus mossulensis)) ile  ilgili yapacakları bilimsel çalışmalar için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre  planlanmıştır. Kuruluş izni 2018 yılında alınarak çalışmalara başlanan merkezin bir yıl içerisinde aktif hale getirilmesi ve çalışma izninin alınması hedeflenmektedir. 

Misyonumuz

Tedarik, üretim ve kullanım aşamalarında hayvan refahını gözeterek, etik kurallara uygun deneysel araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına alt yapı ve deney hayvanı sağlamak...

Vizyonumuz

Deneysel araştırmalara destek sağlamak, bilimsel gelişmeleri takip etmek altyapı olanaklarını geliştirerek bilim insanlarının merkezimizden memnuniyetlerini arttırmak, deney hayvanları bilimi ile ilgili araştırmalar yapmak…